• independence-day-67a Проекти

  ИЗБОР НА ДОСТОЕН ЖИВОТ И НЕЗАВИСИМОСТ

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 • Together Проекти

  Да успеем заедно

  В началото на месец ноември 2009 г. фондация Св. Архангели започна работа и по втори проект „Да успеем заедно” с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PО001-5.1.01-0112-С0001. свързан с обучение и създаване на социално предприятие за лица без родители напуснали Социални домове.

 • pic Проекти

  Пенсионери на еврозаплата гледат болни връстници

  Самотни и болнивъзрастни продължават да търсят асистентите на фондация "Св. Архангел" вече 5 месеца след края на европроекта, който им ги осигури. Две години 42-ма столичани разчитат на перфектните услуги на 22-ма социални и домашни помощници.

 • charity-networking-image Проекти

  Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания

  Център за деца с трайни увреждания,които са отглеждани в домашни условия при постоянни грижи.Целта на провежданите консултации с различни специалисти в т.ч.и лекари е да улесни социалния контакт м/у деца и родители.Този вид услуга се прилагаше за първи път защото е изнесена в домовете на нуждаещите се.