Дарение по банков път

Можете да направите дарение чрез банков превод към следните банкови сметки:

Титуляр на сметка: Фондация “Св.Архангели”
Банка: Райфайзен Банк
IBAN: BG88 RZBB 9155 100 975 2192
BIC: RZBBBGSF
Валута: Лева / BGN

Титуляр на сметка: Фондация “Св.Архангели”
Банка: Райфайзен Банк
IBAN: BG18 RZBB 9155 1010 29 4033
BIC: RZBBBGSF
Валута: Щ.Д / USD

Сертификатите за дарение се качват на сайта или се изпращат на посочен от Вас електронен адрес, след изпращане на контакти и данни на адрес st.arhangeli@gmail.com.

Благодарим ви за подкрепата !

Дарение онлайн

Направи дарение онлайн